Cả gia đình Hatsuki Milia loạn luân

Cả gia đình Hatsuki Milia loạn luân. Chà, anh ấy không chỉ nâng cao mà còn tham gia tất cả. Tôi hoàn toàn có thể đánh bại bạn nhưng tôi không thể che điều đó. Tôi chỉ còn lại một nghìn. Tôi sẽ gọi với những gì tôi có nhưng có vẻ như bạn đang bước ra khỏi đây là người chiến thắng tối nay. Vừa bước vào để bắt đầu dọn dẹp một vài thứ thì cô ấy hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đã giải thích với cô ấy và cô ấy chỉ hôn tôi và nói rằng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ ổn. Tôi sẽ cho bạn biết. Tôi sẽ làm tất cả và ngay cả khi tôi đánh bại bạn, tôi sẽ để bạn có tiền mặt để đổi lấy thứ. Có cái nhìn ác độc trong mắt anh ta nhưng với.