Chơi nhau với em chân dài hàng ngon

Chơi nhau với em chân dài hàng ngon.  Tôi đã thế nào kể từ khi tỉnh dậy sau cơn mê. Emily ngồi xuống và chỉ lắng nghe tôi nói với một niềm say mê chân thành về những gì tôi phải nói. Bạn đã trải qua địa ngục và trở lại. Kế hoạch của bạn cho một khi bạn đến Ý là gì. Tôi nghĩ về nó và nhún vai. Thành thật mà nói, tôi không biết. Tôi có một tập hợp các hướng dẫn và thông tin về cách đến nơi tôi phải đến. Nhưng từ đó, tôi chỉ cần xem điều gì sẽ xảy ra. Còn người phụ nữ mà bạn thích. Bạn có bao giờ gặp lại cô ấy không. Đó là một câu hỏi tuyệt vời, nhưng tôi thậm chí không có câu trả lời cho điều đó bởi vì tôi không biết.