Karen Kaede cùng tên sếp mất dạy

Karen Kaede cùng tên sếp mất dạy. Tôi sẽ tin rằng nó là gần hai mươi đến hai mươi lăm dặm từ rìa phía bắc đến kênh. Có lẽ khoảng hơn dặm từ đông sang tây, có thể hơn một chút. Đang bay đến rìa phía tây, ước tính của tôi gần đúng mà tôi đã ước tính khoảng vài dặm. Hòn đảo này có một số ngọn đồi cao, và một Thung lũng rộng là một phần của địa hình. Một dòng suối trong suốt chạy dọc theo chiều dài của thung lũng và chảy vào một vịnh ở bờ biển phía đông nam. Khi chúng tôi bay qua hòn đảo hỏi. Cái này có trên bản đồ không. Tôi nhớ trên bản đồ, phần này của đường bờ biển của chúng ta uốn cong vào phía đông.