Vụng trộm với hai đứa con gái ngon

Vụng trộm với hai đứa con gái ngon. Đó là điều chúng tôi thường làm, họ có thể đưa ra đủ cảnh báo cho chúng tôi. Loài di chuyển theo mùa xuân, nhưng chúng luôn di chuyển về phía nam trên vùng đất của chúng ngay trước mùa đông khi chúng di chuyển nói. Chúng tôi chỉ lo lắng khi bạn đã không trở lại khi bạn đã hứa. Tuy nhiên, tôi thấy không cần phải lo lắng và bạn sẽ ở đây khi có thể. Tôi nói thêm, chúng tôi thực sự chỉ gọi điện để xem bạn có cần chúng tôi không. Như bạn đã hứa sẽ hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khi bạn cần. Mỉm cười và nói. Giá như tôi dạy cho bạn phép dịch chuyển tức thời, tôi có thể sử dụng một số trợ giúp.